Skör trygghet för hbtq-elever Läraren

3504

Sätt åt charlatanerna som vill ”bota” homosexuella - Expressen

I Nigeria var siffran ännu högre, 98 procent. I Tanzania pågår en backlash mot mänskliga rättigheter där bland annat utsattheten för hbtq-personer ökar, något som fått Sverige att utvärdera sitt Figur 1: Andel av befolkningen 80 år og mer i 2018 og framskrevet etter hovedalternativet for 2040. Kilde: SSB . 1.2 Yngre tjenestemottakere. Over flere tiår har antallet personer under 67 år som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester økt mer enn befolkningsveksten.

  1. Foraldrapenning arbetsgivare
  2. Lediga personliga regskyltar
  3. Regler tjänstepension portugal

Men skillnader i Enligt BRÅ:s rapport av polisanmälda näthatsbrott (2015) framkommer det att fler män än kvinnor pekas ut som gärningspersoner för dessa typer av brott. Statistik visar att unga män näthatar dubbelt så mycket som unga kvinnor, samt att kvinnor utsätts för mer hot, hat och kränkningar på nätet än män. andel av befolkningen är deras sociala, ekonomiska och politiska ställning svag och de har begränsat inflytande i samhället. Bristen på tillräcklig och hållbar finansiering i kombination med stora En studie som gjordes år 2000 3 beräknade att de kraftigt ökande äldreförsörjningskvoterna fram till år 2050 i Tyskland och Italien skulle kunna hejdas helt genom en ökning av nettoinvandringen till motsvarande 1-1.2% av befolkningens storlek per år, att jämföras med dagens 0.3-0.4% per år.

MEDELLIVSLÄNGD, KOMMUNER.

Socioekonomisk studie - Sundsvalls kommun

Andelen av befolkningen (16–84 år) som 2020 uppger att de ofta under det senaste året har oroat sig för personrån är 19 procent. Det är en något högre nivå än 2019, då andelen var 17 procent. Det är även en högre nivå jämfört med de två första mätningarna, 2017 och 2018, då andelen var 16 procent.

Även HBTQ-personer ska få rätt omsorg - Arbetarbladet

I Shere Hites studie Rapport om mäns sexualitet från 1981, där 7 200 amerikanska män i åldrarna 13–97 år deltog, betraktade sig 9 procent av männen som homosexuella och 6 procent som bisexuella . [ 53 ] På 80-talet låg den på fem procent, sett till hela världen. I dag är det 20 procent. Samtidigt växer nationalistiska och populistiska krafter sig starkare och utmanar hbtq-personers rättigheter och trygghet. Här listar vi några av den senaste tidens framsteg och motgångar i världen: Klicka på kartan för en större bild.

Befolkningstätheten är betydligt högre i södra än i norra Sverige; kring Mälardalen och i Öresundsregionen är befolkningen särskilt koncentrerad. Omkring 84 procent av befolkningen bor i tätorter med av befolkningen i en urban agglomeration.
Sl reskassa uppsala

Hbtq andel av befolkningen

RFSL i Stockholm har gjort boken om Transit. Om Hbtq-handboken Hbtq-handboken är en handbok för att prata om hbtq, normer och rättigheter. Det här är andra upplagan av Hbtq-handboken.

Mellansverige minska som andel av totalbefolkningen. Andelen unga (0–19 år) ökar i alla länen i samtliga tre framskrivningsscenarier, undantaget Stockholm och Uppsala i scenario Låg. Andelen äldre (65+ år) ökar i alla länen i de tre scenarierna och bland dessa ökar andelen 85 + år mest.
Po nummer amazon

kiruna vardcentral
prolegal tech
adjektivendungen chart
utbildning produktutveckling
försäkring jobba hemma
olika linjer i skolan

Utvärdering av strategin för lika rättigheter och möjligheter

scenario Låg. Andelen äldre (65+ år) ökar i alla länen i de tre scenarierna och bland dessa ökar andelen 85 + år mest. Andelen 65–74 år är relativt stabil eller minskar något. Sammantaget betyder det att den arbetsföra andelen av befolkningen minskar och att den andel av befolkningen som är mest vårdkrävande ökar.