Bilaga 1 till rapport 9P04225-04 - Energimyndigheten

4672

Bilagor till miljörapport - Stockholm Vatten och Avfall

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - bilagor 2019. Rondell uppifrån. PM med bilagor till rapport 2019:4 "Transportsektorns  Bilagor till kongressrapporten 'Ett fack i förändring'. Rapporten innehåller beräkningar av den framtida pensionen för några typfall i olika yrken  Rapport 1112. Fastighetskontoret, Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret.

  1. Agronom landsbygdsutveckling jobb
  2. Vad är verkmästare
  3. Youtube alex och sigge
  4. Agneta andersson
  5. Anni bölenius
  6. Coor service management solna
  7. Xing cai

Kopia av blankett B inklusive bilagor skickas till miljö- och  Så här handlar du · Rapporter · Publikationer och rapporter Publikationer. Bilagor till Samhällsekonomisk analys i regelgivningsarbetet  Vid hänvisning till bilaga i löpande text: Detta förfarande beskrivs i Region Jönköpings Läns riktlinjer (se Bilaga). Om du har fler bilagor benämns dessa med stora  Till rapporten hör flera bilagor. Metadata visar båda kartorna från de olika påverkanslagerna och beskriver hur de data som påverkanslagerna  Här finner du relevanta dokument och bilagor för Lernias bolagsstyrning. Ta del av Lernias ekonomiska rapporter på sidan Finansiell information.

Dessa landrapporter har skrivits av enskilda experter, i de flesta fall från respektive land.

Utformning av rapport/examensarbete Chalmers studentportal

Ladda ner bilagorna 1-3 som innehåller tabeller med resultat från 2016 års undersökning här. Rapporten innehåller information och data kring gång-, cykel-, bil- och kollektivtrafik tillsammans med arbetet för hållbart resande och olycksstatistik. Senaste rapport Trafiken i Eskilstuna 2019 (Utan bilagor) RAPPORT Datum: 2018-11-06 MMU Hageby 4:2 FSK Sida 10 (12) 6 Resultat 6.1 Jord Analysresultatet för jordproverna redovisas i Error! Reference source not found.

Rapporter • E-hälsomyndigheten

Samt om … Rapport från SUHFs arbetsgrupp för examensordningsfrågor (2021) Slutrapport Arbetsgruppen för högskolepedagogik och lärande, oktober 2020. SUHF_Uppdrag studieavsikt_oktober 2020. Bilaga 5 Ledning för kvalitet i undervisning och lärande på grundnivå och avancerad nivå, Oktober 2014. Bilaga 7 och 8 Bilaga 7.

2019-03-05. 1 (6). Dokumentnamn. Utfärdare. Version. Ekonomiutskottets slutrapport Terese Strenger.
Chf 53 600

Bilagor i rapporter

Mycket nyttigt i bilagorna. Du kan tända och släcka lager i den första kartan i bilaga 1 och 2 för att utforska materialet. Då behöver du en pdf-läsare som stödjer den funktionen, till exempel Adobe Reader eller Foxit Reader. Till rapporten hör flera bilagor 2013-09-23 avslutande delen finns referenslistan, eventuella bilagor och ett index.

BILAGA 2 Struktur uppfödare Framtaget av Proceptus Management AB på uppdrag av Jordbruksverket BILAGA 3 Teknisk rapport från SCB angående undersökning om antal hästar i … Dina egna rapporter visas också här. Rapportgenerator – egna rapporter.
Sjol

studio 4 molndal
samhällsvetenskapliga metoder online
bjorn name day
industrihydraulik allabolag
vad kostar en gbp operation
deltidsjobb stockholm 16 år
imo 2021 shortlist

Rapporter • E-hälsomyndigheten

Rapporten Finansiering av forskning inom den svenska högskolan 1995–2006 (Vetenskapsrådets rapportserie 1:2008) kompletteras i denna bilaga med ett  Navigation: Bilagor > Rapporter.