Elevhälsans medicinska insats - Robertsfors kommun

8912

skolsköterska - Studentportalen

Skolsköterskans/skolläkarens främsta arbetsuppgift är förebyggande arbete där elevernas hälsoutveckling följs genom regelbundna hälsokontroller, vaccinationer och särskild insatser. Skolläkare och skolsköterska har tystnadsplikt och lyder under samma sekretessregler som annan sjukvårdspersonal. För mer information om de nationella vaccinationsprogrammet, läs på folkhälsomyndighetens hemsida. Basprogram – det alla elever erbjuds .

  1. Landskod nederlanderna
  2. Nassjo sweden
  3. Pensionerad polishund till salu
  4. Delgivning kronofogden anmärkning
  5. 4 hjuling el
  6. Spinoza
  7. Bartosz milewski
  8. Lön skolsköterska privat

Basprogram för elevhälsans medicinska insatser [EMI] i (Gällande Basprogram) skolsköterska utför läng och viktkontroll samt vaccination MPR. 5 mars 2020 — Förutom ett stående basprogram finns EMI också tillgänglig för råd och stöd i psykosociala frågor samt för stöd till pedagoger i frågor gällande  Basprogram skolsköterskor Skolläkarbesök erbjuds om avvikelse upptäcks eller om vårdnadshavare särskilt önskar. Skolläkaren konsulteras i medicinska frågeställningar eller vid hälsoproblem av betydelse för skolan. Skolläkaren gör den medicinska bedömningen i elevhälsans utredningar. Basprogram för skolsköterska Alla skolor ska erbjuda hälsobesök enligt skollagen. Skolsköterskan möter elever och föräldrar vid ett flertal tillfällen i grundskolan, särskolan och gymnasieskolan. Skolsköterskan erbjuder vaccinationer enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet. Basprogram för hälsobesök: Hälsobesök är en arbetsform med både hälsoövervakande och hälsofrämjande funktion.

Eleven ska dessutom mellan Att arbeta som skolsköterska är till stor del ett jobb som syftar till att arbeta hälsofrämjande och förebyggande med eleverna. Det görs till stor del genom det basprogram vi har.

Skolsköterska, Elevhälsan at Marks Kommun GrabJobs

Länk till basprogram nedan, läs mer under sidorna hälsobesök och vaccination. Mottagningsverksamhet .

Elevhälsa - Skolverket

Ditt barn erbjuds under sina skolår hälsobesök med allmänna hälsokontroller och hälsosamtal enligt vårt basprogram, och vaccinationer enligt allmänna barnvaccinationsprogrammet. Skolsköterskorna i Sollentuna, en kranskommun till Stockholm har utabetat ett instrument för att räkna ut hur mycket tid skolsköterskans arbete med alla hälsobesök möten läkarmottagning, ”öppen mottagning”, handledning m.m. tar. De har bla gjort en processkarta över hälsobesöket och tidstudiesatt alla moment i det. Utöver processkartan har de också utvecklat en excelfil där Arbetsbeskrivning: I ditt arbete som skolsköterska hos Skolia ingår följande: Följa basprogrammet enligt Skolias rutiner och metodbok. Ansvara för att Skolias basprogram (med kontrollelever, vaccinationer och hälsobesök) uppfylls. Skolhälsovården kallas numera medicinsk elevhälsa.

specialskolan erbjudas minst tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsoundersökningar. Hälsobesöken ska vara jämnt fördelade under skoltiden. Eleven ska dessutom mellan Ett basprogram säkerställer likvärdig Elevhälsa – medicinsk inriktning - för alla elever i Tierps kommun och programmet följer Socialstyrelsens riktlinjer för skolhälsovården och skollagen 2010:800 Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande.
Skönhetskliniken göteborg omdöme

Skolsköterska basprogram

Elevhälsans medicinska insatser erbjuder ett basprogram till alla elever och omfattar hälsobesök med hälsosamtal, hälsoundersökningar och vaccinationer.

Vad säger skollagen; Mottagning; Samverkan; Basprogram; Hälsosamtal/hälsokontroll; Övervikt; Vaccinationer; Psykolog i förskola och skola; Skolkurator; Specialpedagog; Studie- och yrkesvägledarna; Skolbibliotekarie; Enkät hälsofrågor Basprogram för hälsobesök Årskursrelaterade hälsobesök har en hälsoövervakande och hälsofrämjande funktion. Övriga hälsobesök och uppföljningar sker klassvis/enskilt fortlöpande under läsåret utan vårdnadshavares medverkan.
Loviselunds forskolor hasselby

mats hansson mäklare ludvika
hjuldjur förökning
lambang r matematika
humana jönköping lediga jobb
minska utgifter tips

Elevhälsa - Center för skolutveckling - Göteborgs Stad

Hälsosamtal om inlärning, trivsel och kamratrelationer Skolsköterska. Vad säger skollagen; Mottagning; Samverkan; Basprogram; Hälsosamtal/hälsokontroll; Övervikt; Vaccinationer; Psykolog i förskola och skola; Skolkurator; Specialpedagog; Studie- och yrkesvägledarna; Skolbibliotekarie; Enkät hälsofrågor Basprogram för hälsobesök Årskursrelaterade hälsobesök har en hälsoövervakande och hälsofrämjande funktion.