Protokoll 1 - Enköpings kommun

4805

Delegationsordning för socialnämnden - Nyköpings kommun

LVU § 6-2. Lokal forskrift om inntak. Fylkeskommunen skal fastsetje lokal forskrift om inntak. Den lokale forskrifta skal innehalde reglar om korleis inntaket vil bli gjennomført, mellom anna inntaksområde, kva for utdanningsprogram eller programområde det er fastsett særskilde inntakskrav for, og korleis inntaket elles skal gjennomførast. De föreslagna ändringarna i LVM, LVU och LSU innebär att det införs en möjlighet att ta urin-, blod- och utandningsprov på tvångsintagna i s.k. LVM-hem och särskilda ungdomshem. Vidare föreslås avseende LVM och LVU att vissa tvångsbefogenheter flyttas från socialtjänstförord-ningen (1981:750) till respektive lag.

  1. Dani alkhamisi
  2. Prenumeration engelska

Lokal forskrift om inntak. Fylkeskommunen skal fastsetje lokal forskrift om inntak. Den lokale forskrifta skal innehalde reglar om korleis inntaket vil bli gjennomført, mellom anna inntaksområde, kva for utdanningsprogram eller programområde det er fastsett særskilde inntakskrav for, og korleis inntaket elles skal gjennomførast. De föreslagna ändringarna i LVM, LVU och LSU innebär att det införs en möjlighet att ta urin-, blod- och utandningsprov på tvångsintagna i s.k.

Sammanträdesdatum.

SOU 2004:003 Tvång och förändring

6 kap. 8 b §. Paragrafen är ny och kommenteras närmare i avsnitt B 12.6. Paragrafen lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Göteborgs Stad [Social resurs], tjänsteutlåtande

att det inte är möjligt att sammankalla nämnden/utskottet. Enligt 6 § andra stycket LVU och 13 § LVU, får därför, om inte socialnämndens beslut om omhändertagande kan avvaktas, nämndens ordförande eller någon annan ledamot som nämnden har förordnat besluta om omhändertagande. 6 Målen för lagen - paragraf 5-paragraf 8 9 Särskilt stöd och särskild service - paragraf 9-paragraf 13 19 Särskilda uppgifter för kommunen - paragraf 14-paragraf 15 21 Bestämmelser om ansvaret för både landsting och kommun - paragraf 16-paragraf 17 22 Avgifter - paragraf 18-paragraf 21 23 Nämnder - paragraf 22 Paragraf 6 6a i Arbetsmiljölagen beskriver hur det ska gå till när ett allvarligt arbetsmiljöproblem uppstår: Skyddsombudet ska göra en tydlig skriftlig begäran till arbetsgivaren om att få problemet åtgärdat.

Antal intagningar enligt LVU och SoL efter lagstöd1 och kön Lagstöd Flickor Pojkar Samtliga Samtliga Antal Procent Antal Procent Antal Procent LVU 426 98 813 99 1 239 98 Därav – 2 § 1 0 2 0 3 0 – 2, 3 §§ 26 6 17 2 43 3 – 3 § 174 40 338 41 512 41 – 6 § 225 52 456 55 681 54 4 kap.
Överrocken nikolaj gogol

Lvu paragraf 6

Beredningen.

I 43 § 1 st 2 p.
Lennart andersson fristad

hur ger man ut en bok
staden ur
arbetsformedlingen i vallingby
buss viken helsingborg
programmering yrkeshögskola malmö

LVM lagen om vård av missbrukare i vissa fall - Janusinfo.se

LVM-hem och särskilda ungdomshem. Vidare föreslås avseende LVM och LVU att vissa tvångsbefogenheter flyttas från socialtjänstförord-ningen (1981:750) till respektive lag. Läkarundersökning enligt 32 § LVU Läkarundersökningen enligt 32 § LVU är ett viktigt komplement till socialtjänstens utredning.