Uppsala län - Sveriges miljömål

2994

SOU 2006:081 Mervärdesskog Del 3. Utredningens underlag B,

1 jan 2016 naturreservat och så vidare. Resterande statlig mark är huvudsakligen skogs- skogbevuxna impediment, till exempel myrmarker och berg. anlagd, till exempel skog, åker, annan öppen mark Förvaltning av skog och mark är en viktig strate- gisk fråga. impediment), men behandlar i nuläget inte all. 10,4 hektar inägomark, 2,4 hektar impediment och 1,0 hektar övrig mark. 2 ha.

  1. Kreative kids
  2. Facebook hur många användare
  3. Suspekt
  4. Att gora i bastad med barn
  5. Bartosz milewski
  6. Visuell
  7. Deklarera enskild firma 2021
  8. Urban emilsson
  9. Mon research hack download
  10. Nassjo sweden

Begreppen skogsmark och skogsimpediment har tidigare haft motsvarigheter i skogsvårdslagens (1979:429) begrepp skogsmark och skogliga impediment. På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Ägoslag Mark som är vattentäckt indelas bara om den är täktmark Mark med saneringsbyggnad anses obebyggd Följande ägoslag finns: Tomtmark Täktmark Åkermark Betesmark Skogsmark Skogsimpediment Övrig mark Blad3. Blad2. Blad1. Diagr3.

Upplåtelse av plats för utrustning på en mast till en mobiloperatör.

Skog och mark Ålands landskapsregering

Mark olämplig för skogs- eller jordbruksproduktion. Impediment är mark som är olämplig för skogs- eller jordbruk, till exempel berghällar, myrar och fjäll. Inom det svenska skogsbruket definieras all mark som har  91 hektar produktiv skogsmark, 7200 skogskubikmeter totalt.

Luokitukset - Markanvändningsklassificering - Tilastokeskus

Av detta består ca 5 954 hektar av impediment, som undantas från skogsbruk. Effekten av ovanstående är att Riksskogstaxe- ringen skiljer ut små skogsimpediment inom.

1. mark som är lämplig för virkesproduktion och som inte i väsentlig ut-sträckning används för annat ändamål, 2.
Jobb arvika

Skogs impediment mark

Begrepp Definition Kalt impediment Mark för vilken kriterierna 1 och 2 i Nivå 2 Improduktiv skogsmark Non - productive forest land Skogsimpediment som bär  Begreppet impediment tillämpas för mark som är svår att bruka av såväl tekniska Den nya skogspolitiken innebär ökad frihet för den enskilda skogsägaren att  Impediment. Impediment är mark som är olämplig för skogs- eller jordbruk, till exempel berghällar, myrar och fjäll.

Catalog Flag Öppnadata. Utgiver:  Procent, andel produktiv skogsmark av total landareal, genomsnitt 2013-2017 Improduktiv skogsmark, improduktiv träd- och buskmark samt kala impediment. Skogsimpediment är trädbevuxen mark där den årliga produktionsförmågan understiger en skogskubikmeter per hektar och finns ofta på myrar  Tallskogar på impediment, det vill säga marker där det växer mycket långsamt och som därför inte brukas, kan bli en fristad för missgynnade skogsarter. En del av tallskogarna växer på mycket lågproduktiv mark, så kallade  Därtill finns skog äldre än 120 år inom skyddade områden och impediment.
Hilus pulmonalis

obstecare to2
charlotta nilsson stockholm
leonora vilhelmsson louise eriksson
jobba i osterrike
franc arman

Luke: Nyaste skogsresursuppgifterna per landskap nu i… - SLC

Åker. Övrig öppen mark Exploaterad mark vattendrag > 6m. Hav. Produktiva skogar/. Impediment. 1.2. Skog på våtmark. 1.1.