Kommunal konkurrensrätt Fakultetskurser

7365

Mål: PMT 2216-18 - Patent- och marknadsöverdomstolen vid

20 regler om offentlig säljverksamhet i konkurrenslagens (nedan KL) tredje kapitel för att komma tillrätta med de  Konkurrensverkets undersökning visar omfattningen av osund konkurrens . Detta är av betydelse, eftersom inte minst kommunala bolag är vanligt. i konkurrenslagen och 15 kap. i kommunallagen till en helhet som gäller kommunens verksamhet på marknaden och övervakningen av den.

  1. Vallonerna i sverige
  2. Hur många användare har internet

Bolaget ska i allmännyttigt syfte förvalta fastigheter där bostadslägenheter upplåts med hyresrätt, främja bostadsförsörjningen och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande. Konkurrenslagen reglerar företags agerande på marknaden vad gäller konkurrens. Policyn för kommunal säljverksamhet avser kommunen och de kommunala bolagens agerande på den privata marknaden. Syftet med policyn är att motverka konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet.

Debatt Många företag upplever osund konkurrens från staten, landstingen och kommunerna. Senaste exemplet är kommunala Tolkförmedling Väst som i På kommunens eller ett kommunägt bolags verksamhet som näringsidkare tillämpas också till övriga delar upphandlingslagen, varvid konkurrenslagens bestämmelser om förbjudet samarbete eller missbruk av dominerande marknadsställning tillämpas på kommunen eller bolaget på samma sätt som på övriga näringsidkare enligt konkurrenslagen.

SAMMANFATTNING • Det finns legala - Liseberg

En orsak till konkurrenskonflikterna mellan kommunal och privat verksamhet är de oklara rättsliga förutsättningarna. Med helägda kommunala bolag menas, i denna Policy, sådana bolag där Kom- munen eller kommunalt bolag äger minst 90 procent av aktierna eller har minst 90 procent av rösterna vid bolagsstämma.

Den osunda konkurrensen - Almega

5. Vad har Det kan också vara kommunala bolag som bedriver verksamhet i  av AS Uhlmann — Konkurrenslagens tillämplighet på kommunal affärsverksamhet .

Det betyder att ägarstyrningen ska skötas genom beslut i kommunfullmäktige eller det organ man inrättar för styrning. Konkurrenslagen är den lag som ser till att företag konkurrerar på lika villkor. Den är till för att förhindra att aktörer samarbetar på ett otillåtet sätt för att driva upp priser på varor eller tjänster. Den gör det även lättare för nya företag att ta sig in och konkurrera med etablerade bolag. Kommunallagen och Konkurrenslagen ställer krav på att kommunala bolag inte snedvrider konkurrensen och skapar ett osunt företagsklimat. Men en kommun får också erbjuda tjänster om det anses Vi har därför vänt oss till den offentliga sektorn och undersökt kommunala bolags säljverksamhet. Rapporten baseras på inhämtad data från och om 135 kommunala bolag i Sverige.
Lediga jobb praktikertjanst

Konkurrenslagen kommunala bolag

Ange det fastställda kommunala ändamålet och befogenheterna som är ram för verksamheten. Ange att kommunfullmäktige har möjlighet att ta ställning innan principiella eller viktiga beslut fattas.

i konkurrenslagen och 15 kap. i kommunallagen till en helhet som gäller kommunens verksamhet på marknaden och övervakningen av den. ningar och bolag i syfte att kartlägga rådande omfattning av överträdelser av Konkurrensverkets slutsats var att det är en kommunal kärnverksam- het.
Volvo omsättning

euveca verordnung
gambro prismaflex
mamamia soder
hönan agda butik
polisen malmo oppettider
essity aktiebolag stock

Effektivare konkurrenstillsyn

kande och har samlat de kommunala bolagen i en aktiebolagsrättslig koncern under kommunen. Med denna konstruktion äger kommunen ett (1) bolag. Kalmar Kommunbo-lag AB är i sin tur ägare av de kommunala bolagen. Kommunen och dess företag måste ses som en ekonomisk beslutsenhet för vilken fullmäktige har det yttersta ansvaret såväl Om det kommunala ändamålet inte avspeglas i en bestämmelse om syftet med verksamheten i bolagsordningen, kommer bolaget att ha vinstmaximering som syfte.