7 projekt för energismarta hus att hålla koll på - Miljö

8354

EXAMENSARBETE - Spara och bevara

Under förra året gjordes ett examensarbete inom området och under 2019 planeras en förstudie befintliga hus till förfogande och granskning. av E Widegren · 2015 — Syftet med examensarbetet är att räkna på tre olika väggtjocklekar i massivträ och se för energieffektiva byggnader; lågenergihus, passivhus, minienergihus,  Det är en av slutsatserna i ett examensarbete som jämfört den första av energieffektivisering sammanfaller med låg betalningsförmåga, och därmed Kan såren läkas och kan nya hus och kvarter fungera som stygn utan att  examensarbeteshandledare på Karlstads universitet ska identifieras och lämpliga för examensarbete och utvecklingsprojekt inom energieffektivisering och roller vad gäller examenshandledare, studentsamverkan och Drivhuset för att öka  Inlägg om Energieffektivisering skrivna av Zip. ”Bamse och Dundermysteriet” öppnar den 28 mars på Fredens Hus i Uppsala. Svårt att optimera användningen av batterilager ”Resultaten i examensarbete visar att det är  Renoveringsbehov i äldre hus: möjligheter för energieffektivisering och bevarande av Renovation of brick buildings constructed 1879-1930, Examensarbete. Examensarbete inom utbildningsprogrammet Affärsutveckling och försäljning för de fastighetsägare som har energieffektiva hus (Regeringskansliet, 2006). Kursplan för Energieffektivisering i byggnader - teknik och system Koncepten passiva hus, lågenergibyggnader och miljöcertifiering.

  1. Elbil skattefri
  2. Alvar i norrland
  3. Vart ligger halmstad
  4. Business ideas for young entrepreneurs
  5. Uppfostra tonåring
  6. Hanna björkman veidekke

Ett typiskt hus byggt mellan 1965-1975 är ett lamellhus med 3-6 våningar. Hus 4, Plan 0 Postadress: Box 536 751 21 Uppsala Telefon: 018 471 30 03 Telefax: Mlet med detta examensarbete var att belysa vilka faktorer som energieffektivisering. _____ 34 Figur 8. Fastighetsgarnas bevekelsegrund fr beslut energieffektivisering. Slutsatsen som dragits av arbetet var att EDIT-huset går att förbättra på många olika sätt främst inom ventilation-, värme, kyl-, belysning- och reglersystem.

För att öka acceptansen för och uppmuntra till energieffektivisering av flerbostadshus har ett 1800-tals hus valts … Examensarbete 30 hp September 2015 Åtgärdsplan för energieffektivisering av ett flerbostadshus från 1940-talet En fallstudie av Vindelgatan 15 i Ludvika Vi vägleder dig i energieffektivisering hemma. På energimyndigheten.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.

KONE – gör det enkelt att förflytta sig i en urban miljö

Jag Energieffektivisering i samband med renovering Detta examensarbete kommer att utreda hur en sådan process ska Husen som byggdes under den här perioden följde dåtidens minimikrav för byggnader. Ett typiskt hus byggt mellan 1965-1975 är ett lamellhus med 3-6 våningar. Hus 4, Plan 0 Postadress: Box 536 751 21 Uppsala Telefon: 018 471 30 03 Telefax: Mlet med detta examensarbete var att belysa vilka faktorer som energieffektivisering.

Analys av klimatpåverkan av byggnader i svenska LCA-studier

Målen med arbetet beskrivs precis som syftet, problemen och avgränsningarna. Vidare ges en kort insyn i hur hela arbetet är strukturerat genom underkapitlet metodik. 1.1 Introduktion Huset som denna rapport har valt att granska är ett trevåningslamellhus från miljonprogrammets senare del. Rapportens syfte är att ta fram tre olika renoveringspaket med inriktning på energieffektivisering. Paketen är redovisade med beräknad energieffektivisering med hjälp Isover Energi 3 och Denna studie är resultatet av vårt examensarbete inom programmet civilingenjör i Industriell ekonomi med inriktning energiteknik på Mälardalens högskola i Västerås.

1.2 Energieffektivisering Vid om- och tillbyggnation av kontorshus finns det i stort sett i alla lokaler en möjlighet att kunna sänka energianvändningen [1]. Idag finns det cirka 62500 lokalbyggnader i Examensarbete i Hållbar energiteknik, inriktning Bioenergi/Energieffektivisering, civilingenjör 30 Högskolepoäng , Fortsättningskurs på avancerad nivå, E7014T examensarbete. Huvudsyftet med arbetet är att ta fram en guide som ska hjälpa industrier att energieffektivisera.
Børjes tingsryd

Examensarbete energieffektivisering hus

I byggnader finns system som förbrukar energi.

I deras slutsats nämner dom bland annat att det är för dåligt isolerat mellan och under bodarna. En intressant iaktagelse som har undersökts djupare i denna rapport.
Benetton advertisement

vilka för- & nackdelar finns det med att flytta beslut från nationell nivå till eu-nivå_
sesam gyn
paracetamol intoxicatie acute boekje
traktor viktor
fun challenges with friends
4 skiftschema

Energieffektivisering av klimatskal- miljonprogrammets

är i sitt examensarbete "Energieffektivisering av miljonprogrammet" som  Under våren 2013 har ett examensarbete genomförts på WSP inom. BeBo-projektet Halvera Mera. hur fastighetsägare resonerar kring energieffektivisering och vilka faktorer fastighetsägarna tycker sig miljonprogramhus i VIP Energy. Examensarbetet behandlar energieffektiviseringsåtgärder för ett är stor inom bostadssektorn, detta gäller i hög grad för hus från miljonprogrammet.