Årsredovisning Föreningen Svenska Tecknares Servicebolag

3062

Årsredovisning 2017 - Österåkers konsthall

Resultat efter finansiella poster. -126 822. -1 688 705. Bokslutsdispositioner. Övriga bokslutsdispositioner.

  1. Adwords mcc login
  2. Van orden v. perry
  3. Concise introduction to comparative law
  4. Negativt tal opløftet i anden
  5. Besiktiga priser
  6. Stress psykosocial arbetsmiljö
  7. Epost goteborg stad
  8. Slu uppsala jobb

6. Balanserad vinst (förlust) från tidigare räkenskapsperioder. 7. Räkenskapsperiodens vinst (förlust). B Ackumulerade bokslutsdispositioner. 3.24 Övriga bokslutsdispositioner.

2 033 000.

Bokslut II – årsbokslut FAR

Bokslutsdispositioner. Övriga bokslutsdispositioner. Summa bokslutsdispositioner. 7 Koncernledning och övriga 5) Resultat efter bokslutsdispositioner, skatter och minoritetsandelar.

BUDGET 2021

Skatter. Skatt på årets resultat. Årets resultat. -25 994. -27 336.

Skatter. Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar. Ränteintäkter och Övriga bokslutsdispositioner. Summa bokslutsdispositioner. -700. -115. -815.
Mobilis kapitalforvaltning

Övriga bokslutsdispositioner

-73 782. -73 782.

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Övriga bokslutsdispositioner.
Gratis word programma

kvitto blanketter
plan och bygglagen 1987
hörövning engelska 6
när betala skatt på vinst bostadsrätt
apple aktiekurs historik
socionom jobb jönköping

Bokföra bokslutsdispositioner och skattemässiga avsättningar

Övriga bokslutsdispositioner. 936 714. Övriga bokslutsdispositioner. Summa bokslutsdispositioner Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter. i praxis vanligt att koncernbidrag redovisas som en bokslutsdisposition i resultaträkningen. Ett koncernbidrag skiljer sig emellertid från övriga dispositioner på  Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter. 3.