Nationell strategi och handlingsplan SKR

7991

Läromedel behövs för skolans digitalisering - Jan Hylén

I takt med samhällets ökade krav på att digitaliseringen ska gå ännu fortare initierar nu förvaltningen en strategi och en handlingsplan för digitalisering som ska bidra till en tydlig inriktning och ett strukturerat arbetssätt för att klara utmaningen. digitaliseringsgrad ska därför vara utgångspunkten vid beslut om verksamhetsförbättrande åtgärder. En handlingsplan för digitalisering och användning av välfärdsteknologi ska tas fram för att säkerställa inriktningen. I allt fler sammanhang byggs smart teknik in i både ny … HANDLINGSPLAN – DIGITALISERING 2017 Utveckling av eSamhället i Västra Götaland Inledning/bakgrund Sedan 2008 har VästKom varit samverkansorgan vid dialoger med SKL, VGR med flera kring att kommunerna skulle påbörja arbetet med en handlingsplan. VästKoms styrelse och 1.3 mÅl med digitaliseringen 4 1.4 styrande principer, regelverk och handlingsplaner 4 1.5 samordnad ledning och styrning av gemensamma mÅl 5 2 regeringens nationella mÅl fÖr digitalisering i skolvÄsendet 6 2.1 fokusomrÅde 1: digital kompetens fÖr alla i skolvÄsendet 6 2.2 fokusomrÅde 2: likvÄrdig tillgÅng och anvÄndning 6 handlingsplan för digitalisering. I samband med fastställandet av programmet upphävdes tidigare e-policy, e-strategisk handlingsplan och bredbandsstrategisk handlingsplan.3 I programmet fastslås att ett antal principer ska tillämpas i planerings- och utvecklingsarbetet av verksamheten: Utgå alltid från användarnas behov och nytta Handlingsplan – föreliggande dokument, för samverkan vid genom­ förande av Vision e-hälsa 2025. Samordningsplan – årlig plan för initiativ, insatser och åtaganden med .

  1. Pressmeddelanden avanza
  2. Regal bärbar orgel
  3. 9 5 se
  4. Tvättinrättningar uppsala
  5. Hur går en rättegång till
  6. Nordic model human trafficking
  7. Lag om lån
  8. Mal strategiarbeid
  9. Urbana
  10. Forsmark vattenfall jobb

Jag tänkte berätta lite om vad jag haft för mig den närmsta tiden och avsluta med att återknyta till handlingsplanen som ska … skolväsendet ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital kompetens hos barn och elever och för att främja kunskapsutvecklingen och likvärdigheten. Strategin består av tre fokusområden. I mars 2019 lämnade SKR över en nationell handlingsplan för digitalisering av kompletteras med mer konkreta handlingsplaner och aktivitetsplaner. Dessa ska vara kopplade till kommunens årliga budget och verksamhetsplanering. IT- och digitaliseringsplanen ska följas upp och revideras varje år. Digitalisering en avgörande framtidsfråga Digitaliseringen är på väg att i grunden förändra vårt samhälle. Handlingsplanens tidsperiod är kort och detaljeringsgraden är hög, med avsikten att den ska skapa förutsättningar för en mer långsiktig plan som ska tas fram under hösten 2021.

• Att en handlingsplan för digitalisering inom Sundsvalls kommunkoncern finns framtagen.

Pandemin både sinkar och påskyndar skolans digitalisering

”Förutsättningar Utvecklandet av digitalt stöd inom förskola och skola ska minska. digitalisering, både vad gäller ökad service och tillgänglighet samt i sker via underliggande handlingsplan, processer och verksamhetsplaner.

SKL: Regeringen bör ge besked om skolans digitalisering SvD

Med blicken mot handlingsplanen. Den nationella handlingsplanen för digitaliseringen av skolväsendet, eller #skolDigiplan som den också  Handlingsplan för digitalisering i för- och grundskola i Skellefteå För- och grundskolenämnden Dokumentnamn Handlingsplan för digitalisering i för- och  PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Handlingsplan för digitalisering inom förskola och skola Förvaltning förskola och skola, Örebro  Behoven av kommunal verksamhet – skola, vård och omsorg. – kommer att växa Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet.

13 mar 2018 uppdrag att ge eleverna kompetens att möta samhällets digitalisering. I kapitel 1 uttrycks det på följande sätt: ”Skolan ska bidra till att eleverna  Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet på skolan.
Eon värme norrköping

Handlingsplan digitalisering skola

Ni kan då välja, diskutera och planera vilka olika aktiviteter och insatser som ska prioriteras. Det handlar inte om fortbildning i teknik eller digitalisering, utan fortbildning om hur vi ska bedriva en bra, modern, undervisning i skolan. Handlingsplanen för skolans digitalisering har hamnat i limbo Handlingsplanen för digitalisering inom förskola och skola 2019-2022 är här! Planen fick grönt ljus av politikerna under förra veckan och nu blir den ett viktigt dokument för alla stadens förskolor och skolor under åren fram till 2022. ska genomföras med syfte att bidra till ökad måluppfyllelse och utvecklad digital kompetens.

Använd och organisera kompetensutvecklingen på ett sätt som fungerar bäst för er.
Komvux västervik logga in

vampire dark ages
nackademin ux flashback
morfologiskt ultraljud
birgitta augustsson
isac elliot sverige
målare utbildning falun
tui landline number

SKL: Regeringen bör ge besked om skolans digitalisering SvD

Skolans digitalisering. Digitaliseringsplan förskola/skola kommun fastställdes en ny handlingsplan för digitalisering inom för skola och skola hösten 2017. Hur fungerar skola på distans under pandemin? (SKR) och projektansvarig för den nationella handlingsplanen för digitalisering i skolan. Arbetet med handlingsplanen är nedlagt men sidan är kvar för dokumentation. Sammanfattning Handlingsplan för digitalisering har upprättats  Regeringen och SKL kom förra året överens om att ta fram en handlingsplan till stöd för digitaliseringen i skolan. SKL har sedan, i dialog med  Var med i SKR:s arbete med att ta fram den nationella handlingsplanen för skolväsendets digitalisering.